Haber Detayı
23 Kasım 2020 - Pazartesi 22:33
 
24 Kasım Öğretmenler Günü Anketinin Sonuçları
24 Kasım Öğretmenler Günü Anketinin Sonuçları
GÜNDEM Haberi


Türk Eğitim -Sen Şube Başkanı Nizamettin Şenol, Öğretmenler günü dolayısıyla yapılan anket sonuçlarını açıkladı:

Nesiller yetiştiren, onları geleceğe hazırlayan, bilgisini, birikimini, tecrübesini öğrencilerine aktaran öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Unutulmamalıdır ki; en iyi okulları da yapsanız, o okulları en son teknolojiyle de donatsanız şayet öğretmeniniz yoksa, öğretmeninize kıymet verilmiyorsa, öğretmeniniz huzurlu ve mutlu değilse, eğitimde hiçbir ilerleme sağlayamazsınız.

Dünyada her şeye bir değer biçilebilir, fakat öğretmenin yaptıklarına asla. Çünkü o her şeydir. Belki de hiçbir şey !

Büyük Önderimiz, Başöğretmenimiz Atatürk “Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır…” diyerek öğretmenlik mesleğinde fedakârlığa vurgu yapmıştır.

İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl bağlamında eğitim süreçlerinde yaşanan sorunlarla birlikte, öğretmenin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler de artmıştır. Bu süreçte eğitim ordumuzun neferleri öğretmenlerimiz birçok sorunla karşı karşıyadır.

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığımız çalışmada öğretmenlerimizin sorunlarının belirlenmeye çalıştık. Araştırma sonuçlarının öğretmenlerimizle ilgili politikaların belirlenmesine ışık tutmasını temenni ederiz.

Türk Eğitim-Sen’in araştırmasına 09-16 Kasım tarihleri arasında 15 bin 811 öğretmen katılmıştır.

 

Demografik Değişkenler:

Ankete katılanların 66,3’ü erkek, 33,7’si kadındır. Yüzde 89’u kadrolu, 9’u sözleşmeli, 2’si ücretli öğretmendir. 35.9’unun kıdemi 1-10 yıl, 33’ünün kıdemi 11-20 yıl, 31,1’inin kıdemi 21 yıl ve üstüdür. 82,5’i öğretmen, 9,6’sı müdür yardımcısı, yüzde 6,1’i müdür, yüzde 1,8’i de diğer cevabı vermiştir. 3,6’sı okul öncesi, 31,1’i ilkokul, 31,7’si ortaokul, 33,6’sı lisede görev yapmaktadır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin;

Ekonomik sorunlar

 • 71,7'si aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığını, 22,7’si kısmen karşıladığını söylüyor.
 • 52'si daha iyi iş bulursa mesleği bırakacağını ifade etmektedir.
 • Öğretmenler bütçelerinden en çok gıdaya pay ayırmaktadır. Katılımcıların 69,5’i ilk üç harcaması içinde en çok gıdanın olduğunu, 52,2’si ilk üç harcaması içinde en çok kredi ödemesinin olduğunu, 44,6’sı ilk üç harcaması içinde en çok konut-kira olduğunu ifade etmiştir.
 • Öğretmenlerin 42'si salgın döneminde kredi çekmişlerdir. Kredi çekenlerin 21,9'u 10.000-30.000 arası; 19,1'i 100.000 den fazla; 16,6'sı 30.000-50.000 arası; 15,8'i 5.000-10.000 arası; 12,7'si 50.000-70.000 arası;10,9'u 70.000-100.000 arası ve 3'ü 5000 TL den az kredi çekmiştir.
 • Öğretmenlerin 51,1'i ay sonunda ceplerinde hiç para kalmadığını söylerken; 20,5’i 100-300 TL, 10’u 300-500 TL, 8,7’si 900 TL ve üzeri, 5,6’sı 500-700 TL, 4,1’i de 700-900 TL arasında kaldığını ifade etmektedir.
 • Öğretmenlerin 14’ü ek iş yapmaktadır.
 • Öğretmenlerin 82,8’i salgında mutfak harcamalarının arttığını ifade etmişlerdir.
 • Öğretmenlerin 32,7'si bütçelerinin 31-40 arasını; 29,2'si bütçelerinin 21-30 arasını; 16,5'i bütçelerinin 41-50 arasını; 9,6'sı bütçelerinin 51-60 arasını; 7'si bütçelerinin 10-20 arasını; 5’'i bütçelerinin 61 ve üzerini MUTFAĞA harcadıklarını ifade etmişlerdir.
 • Öğretmenlerin 2’si maaşlarına haciz konulduğunu söylemiştir.
 • Öğretmenlerin 39'u uzaktan eğitim için tablet ya da bilgisayar almışlardır.

Salgın dönemi sağlık hizmetlerinde görev almaya yönelik sorunlar

 • Öğretmenlerin 15,6’sı Vefa Destek Grupları/Filyasyon Ekipleri/Mahalle Denetleme Ekiplerinde gönüllü çalışmışlardır.
 • Ekiplerde gönüllü çalışan katılımcıların 62,6'sı koruyucu malzeme ve ekipman verilmediğini belirtmişlerdir.
 • Gönüllü ekiplerde görev alanların 30'u ekiptekilerden birilerinin Covid-19'a yakalandığını belirtmişlerdir.
 • Gönüllü ekiplerde görev alan katılımcıların 41,2'si kendilerini en çok yıpratan hususun toplumun öğretmenlerin özverili çalışmasını görmezden gelmeleri olduğunu ifade etmiştir. Bunu 25,9 ile insanların salgına karşı umursamaz tavırları; 19,7 ile zorunlu gönüllülük; 10,7 ile sağlığını kaybetme korkusu ve 0,7 ile yıpranma takip etmektedir. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı 1,8’dir.
 • Gönüllü katılımcıların sadece 27'si ödül almıştır.

Salgın dönemi yüz yüze eğitim süreçleri ile ilgili sorunlar

 • Katılımcıların 45,9'u okullarda maske kullanımının yeterli; 13,4’ü çok yeterli; 26,5’i kısmen yeterli; 8,9'u yetersiz ve 5,3'ü çok yetersiz olduğunu belirtmiştir.
 • Katılımcıların 34,3'ü okulda hijyen kurallarının kısmen yeterli; 18,2'si çok yetersiz; 22,9'u yetersiz; 19,8'i yeterli ve 4,7'si çok yeterli olduğunu ifade etmiştir.
 • Katılımcıların 36,5'i okulda mesafe kuralına uymanın yeterli; 10,6'sı çok yeterli; 31,7'si kısmen yeterli; 13,2'si yetersiz ve 8,1'i çok yetersiz olduğunu ifade etmiştir.
 • Katılımcıların 55,6’sı okulların açılmasından tedirgin olmuşlardır.
 • Salgında yüz yüze eğitim veren katılımcıların 54,2’si okullarında Covid-19 vakası görüldüğünü ifade etmişlerdir.
 • Vaka görüldüğünü ifade eden katılımcıların 65,7'si vaka tespit edildikten sonra eğitim öğretime devam edildiğini; 30'u vaka görülen sınıfın tatil edildiğini ve öğrencilerin karantinaya alındığını; 3,2'si öğrencinin evde karantinaya alındığını; 0,9'u öğretmenlerin karantinaya alındığını ve 0,2'si ise bu konuda bilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir.
 • Katılımcıların 55'i okula kendi aracını kullanarak gitmektedir.

Salgın dönemi emeklilik ile ilgili sorunlar

 • Emekliliği gelen katılımcıların 61,7’si emekli olmayı istememektedir. Emekli olmak istemeyenlerin çoğunluğu ise emekli maaşı ile geçinemeyeceğini düşündüğü için emekli olmak istememektedir. Emekli olmak istemeyen katılımcıların 62,3'ü seçilen ilk iki nedeninde ilk sıraya emekli maaşı ile geçinmenin mümkün olmadığını; 48,7'si ilk sıraya 3600 ek göstergeyi, 42,1'i çocukların eğitimini ve 11,7'si ise hazır olmamayı koymuşlardır.
 • Emekli olmak isteyenlerin çoğunluğu mesleğin kendilerini yıprattığı için emekli olmayı istemektedirler. Emekliliği gelen katılımcıların 44,2'si seçilen ilk iki nedeninde ilk sıraya mesleğin kendilerini yıprattığını; 33,8'i ilk sıraya mali ve özlük hakların mesleki doyumu sağlamadığını; 21,1'i ilk sıraya Covid-19'u koymuşlardır. 7,5'i çalışma ortamındaki huzursuzluğu, 2,6'sı ise amir-meslektaş sorununu belirtmiştir.

Mesleki imajla ilgili sorunlar

 • Öğretmenlerin 62'si salgın döneminde kendilerini değersiz hmişlerdir.
 • Katılımcıların 69,8'i öğretmenliğin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediğini; 27,2'si kısmen; 2,9'u ise saygın olarak görüldüğünü düşünmektedirler.
 • Katılımcıların 59,3’ü MEB uygulamalarına göre öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek olarak algılanmadığını düşünmektedirler.
 • Katılımcıların 90,3'ü salgın döneminde öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen ilk üç neden içinde en çok "Öğretmenler çalışmadan ücret alıyor" algısını; 46,5'i ilk üç neden içinde en çok liyakatsizliği; 11,5''i sendikal ayrımcılığı ve 3,8 ise diğer seçeneğini belirtmişlerdir.
 • Katılımcıların 70,3'ü öğretmenlik mesleğinin toplum tarafından saygın görülmemesinde ilk iki neden içinde en çok "Siyasilerin tutum ve davranışlarını", 47,4'ü ilk iki neden içinde en çok "Toplumun tutum ve davranışlarını", 44,3'ü "Merkezi eğitim yöneticililerinin tutum ve davranışlarını", 20,9'u ise "Yerel yöneticilerin tutum ve davranışları" olduğunu belirtmiştir.
 • Katılımcıların 63,6'sı öğretmenlerin mesleki imajlarına katkıda bulunmak için MEB'in yapması gereken ilk iki husus içinde en çok Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması gerektiğini, 49,5'i görevde yükselmenin hakkaniyet ve liyakate göre olması gerektiğini, 47,2'si karar alma süreçlerinde öğretmen görüşlerinin alınması gerektiğini, 32,1'i disiplin ve sınıf yönetmeliğinin değiştirilmesi gerektiğini, 30'u öğretmenlere asli vazifeleri dışında görev verilmemesi gerektiğini, 25,1'i öğretmenlik kariyer basamaklarının uygulanması gerektiğini ve 19,4'ü okul şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

 

Mesleki doyum ve tükenmişlikle ilgili sorunlar

 • Katılımcıların 41,7'si kendilerini okullarında kısmen değerli htiklerini; 26,2'si değersiz htiklerini; 32,1'i ise değerli htiklerini ifade etmişlerdir.
 • Katılımcıların 54'ü mesleklerinden kısmen memnundurlar.
 • Katılımcıların 43,2’si mesleklerini yaparken kısmen tükenmiş olduklarını, 31,2'si tükenmiş olduklarını ve 25,6’sı tükenmişlik yaşamadıklarını ifade etmektedirler.
 • Katılımcıların 82'si öğretmenlerin de yıpranma payı ile emekli olmasını desteklemektedir.
 • Katılımcıların 82'si proje okullarına yönetici ve öğretmen atamalarının herhangi bir kritere bağlı olmamasını doğru bulmuyor.
 • Katılımcıların 87,8'i maaş karşılığı girilen derslerdeki ek ücretin branşlara göre farklılık göstermesini doğru bulmamaktadır.
 • Katılımcıların 69,1'inin Bakan Ziya Selçuk'tan ilk üç beklentisi içinde en çok olanı 3600 ek göstergedir. Katılımcıların 59,2'sinin ilk üç beklentisi içinde en çok olanı öğretmenlerin mali haklarının çözülmesidir. Katılımcıların 50,1'inin mesleğin itibar kaybının önlenmesidir. Katılımcıların 34,8'inin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasıdır. Katılımcıların 26,4'ünün yönetici atamalarında liyakate önem verilmesidir. Diğerleri ise öğretmen yetiştirme sorunu, tayin özlük hakları sorunu, kadrolu-sözleşmeli ayrımı ve nicel eksikliklerdir.

En büyük temennimiz anket çalışmasında da açık şekilde ortaya konulan sorunların çözülmesi, beklentilerin karşılanmasıdır. Biz şuna inanıyoruz: Eğitimin taşıyıcı kolonu öğretmendir. Diğer tüm değişkenler öğretmenden sonra gelir. Öğretmeni huzurlu kılmadan, öğretmenlerimizin beklentilerini karşılamadan, öğretmen eksikliğini gidermeden eğitimde başarı elde etmek mümkün değildir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihi bizim için çok anlamlıdır, değerlidir. Devletimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Atatürk’ü bu özel günde özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz. Öte yandan kalleş PKK tarafından katledilen Neşe Alten, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve daha nice şehit öğretmenimizi de minnetle yâd ediyoruz. Toprak bütünlüğümüze, birlik ve dirliğimize kast eden, bir ülkenin kalkınmasının itici gücü olan eğitimi zayıflatmaya çabalayan bölücüler bilsin ki; bu ülkede “Neşe Altenler”, “Aybüke Yalçınlar”, “Necmettin” Yılmaz’lar tükenmez.

Varlığını, bilgisini, birikimini ülkemizin geleceğine adayan öğretmenlerimiz, Öğretmenler Günü’nün gururunu yaşıyorlar. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bu vesileyle kutlarız.23.11.2020

 1. saygıyla duyurulur.
Kaynak: Editör: BETÜL ŞEN
 
Etiketler: 24, Kasım, Öğretmenler, Günü, Anketinin, Sonuçları,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Beşiktaş
41
0
4
2
13
19
2
Fenerbahçe
39
0
4
3
12
19
3
Galatasaray
36
0
5
3
11
19
4
Gaziantep FK
34
0
3
7
9
19
5
Trabzonspor
33
0
5
6
9
20
6
Hatayspor
31
0
6
4
9
19
7
Alanyaspor
31
0
6
4
9
19
8
Fatih Karagümrük
27
0
6
6
7
19
9
Yeni Malatyaspor
27
0
6
6
7
19
10
Çaykur Rizespor
25
0
7
7
6
20
11
Antalyaspor
25
0
6
7
6
19
12
Göztepe
25
0
6
7
6
19
13
Sivasspor
24
0
5
9
5
19
14
Başakşehir FK
24
0
8
6
6
20
15
Konyaspor
22
0
9
4
6
19
16
Kasımpaşa
22
0
9
4
6
19
17
Gençlerbirliği
19
0
11
4
5
20
18
Kayserispor
19
0
10
4
5
19
19
MKE Ankaragücü
18
0
11
3
5
19
20
BB Erzurumspor
17
0
11
5
4
20
21
Denizlispor
14
0
11
5
3
19
Özlü Sözler
Altını görünce her şey boyun eğer, demir kollu terazi de olsa.


SADİ
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 3
Haber Yazılımı